– Året 2021 var väldigt speciellt för oss på många sätt. Den växande efterfrågan från arbetsgivare för online-rekrytering och modern teknik för HR har gjort det möjligt för oss att få mer än tillfredsställande ekonomiska resultat. Med hjälp av denna trend har vi systematiskt utökat våra flaggskeppsprodukter och kompletterat erbjudandet med helt nya lösningar,” kommenterar Przemys 9AW Gacek, ordförande för arbetsgruppen. – I sin tur gav slutet av året oss en debut på Warszawabörsen. Beväpnad med ny erfarenhet och stöd från aktieägare kommer vi att fortsätta utvecklas genom innovationer inom koncernen och genom efterföljande förvärv, tillägger han.

Som svar på de växande behoven hos arbetsgivare och kandidater lanserade arbetsgruppen förra året två nya specialiserade tjänster. protokollet skapades som ett svar på IT-branschens speciella krav. Tjänsten lanserades också 2021 Dryg.pl -en plattform som för närvarande arbetar på lokal nivå (Pomeranian Voivodeship) tillägnad specialister och fysiska arbetare.

– Som arbetsgrupp vill vi vara närvarande i varje anställningssegment. IT-experter är för närvarande den mest efterfrågade gruppen av anställda, så vi har skapat en tjänst som uppfyller behoven hos både kandidater i denna bransch och deras potentiella arbetsgivare som värdesätter individuella lösningar. Vi tar också en närmare titt på det segment som det verkar på Dryg.pl och vi analyserar tillväxtpotentialen inom detta område”, säger Rafal Nahina, operativ chef för arbetsgruppen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.