”Jag skulle vilja att varje kvinna skulle kunna känna sig lika säker på sin position som varje man känner”, säger en av hjältinnorna på platsen.

Från tron hos kvinnliga medlemmar i generationen är slutsatsen att det i polska företag fortfarande finns beteenden som diskriminerar kvinnor, till exempel kommentarer relaterade till utseende, fysiska eller nyanser av sexuell natur. Enligt en studie från organisationen Open for Business, upp till 42, 6 procent. I sitt arbete stötte Polkov på en minskning av yrkeskompetenser baserat på kön.

Unga flickor motsätter sig också ojämlika löner. Löneskillnaden i den polska regionen 2020 var 14,7 procent. – den genomsnittliga månadslönen för män var så mycket högre än kvinnornas lön.

Det följer av McKinsey & Company-rapporten att det är anmärkningsvärt att 43% av kvinnorna i vårt land är kvinnor. av alla chefer är detta den högsta indikatorn i regionen, men bland toppledningen är det bara 15 procent. Det största gapet observeras bland företrädare för offentliga myndigheter, chefer och specialister.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.